ประกันสุขภาพ - AN OVERVIEW

ประกันสุขภาพ - An Overview

ประกันสุขภาพ - An Overview

Blog Article

ประกันเดินทางต่างประเทศ ประกันสำหรับนักศึกษาต่อในต่างประเทศ ประกันเดินทางสำหรับเล่น สกีและสโนว์บอร์ด

ในส่วนของช่องทางการชำระเงิน ทางเรามีหลากหลายวิธีการชำระเงิน โปรดดูรายละเอียดได้ที่ ช่องทางการชำระเงิน

บอร์ดแพทย์ประกันสังคม ไฟเขียวผู้ประกันตนรักษามะเร็ง สถานพยาบาลตามประสงค์

โปรโมชั่นบัตรเติมเงิน โปรโมชั่นบัตรเดบิต โปรโมชั่นบัตรเครดิต อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม เอกสารข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์ ฉันมองหา

จัดการกรมธรรม์ประกันชีวิต คุ้มครองสินเชื่อ

ประกันมะเร็ง ตรวจพบรับเงินก้อนทั้งระยะลุกลามและระยะไม่ลุกลาม เบี้ยไม่แพง ความคุ้มครองสูง

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันปลายทางทุกครั้ง ก่อนทำรายการ

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

• ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา ต่อรอบปีกรมธรรม์

พันธมิตรธุรกิจ พันธมิตรธุรกิจและตัวแทน

ประกันทันตกรรม ประกันโรคร้ายแรง ประกันมอเตอร์ไซค์เช่า ประกันสุขภาพ ประกันหมาแมว สัตว์เลี้ยง

มีความคุ้มครองให้เลือกครอบคลุมทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก

กองทุนรวม คือ การรวบรวมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไป คนละเล็กคนละน้อย เพื่อรวมเป็นเงินก้อนขนาดใหญ่ แล้วนำเงินที่รวบรวมนั้นไปลงทุนตามที่ได้ตกลงกับนักลงทุน กองทุนที่รวบรวมเงินที่ได้นี้จะได้รับการบริหารจัดการจากบริษัทจัดการกองทุนซึ่งมีหน้าที่ลงทุนแทนนักลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และจะมีการจัดตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์เพิ่มขึ้นมาอีกซึ่งกฎหมายจะกำหนดเอาไว้ เพื่อคอยดูแลเงินกองทุนนั้นแทนนักลงทุนที่นำเงินมาลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนล้ม ผู้ดูแลผลประโยชน์ก็จะชดเชยให้กับนักลงทุน หรือบริษัทจัดการกองทุนไม่ได้ทำตามหนังสือชี้ชวนผู้ดูแลผลประโยชน์ก็จะเอาผิดบริษัทจัดการกองทุนแทนผู้ถือหน่วยลงทุนได้เช่นกัน

แผนประกันสุขภาพสำหรับเด็ก ประกันสุขภาพเด็ก อุ่นใจทั้งครอบครัว ดูแลสุขภาพลูกน้อยอย่างสมบูรณ์

Report this page